Utdanningsdirektoratet med ny heimeside om mobbing

Logo for NULLMOBBINGNullmobbing.no er ei heimeside om mobbing for barn, unge og føresette. Det er Utdanningsdirektoratet som står bak heimesida. Nettsida er eit av mange verkemiddel som er viktige i kampen mot mobbing i barnehage og skule. Ei anna er den kompetansen dei tilsette har å førebyggje, stoppe og følgje opp mobbing.

Meir informasjon om NULLMOBBING.NO