TRYGG I FJELL – lokalt folkehelsearbeid

SAMLA PÅ EITT BRETT: Arbeidsgruppa for «veiviseren i psykisk helse og livskvalitet – lokalt folkehelsearbeid». (Foto: Irene Wormdahl, NAPHA)

Fjell kommune har delteke i ei arbeidsgruppe nedsett av helsedirektoratet om «veiviser i psykisk helse og livskvalitet – lokalt folkehelsearbeid». Her har d
irektoratet også valt TRYGG I FJELL som eit døme på lokalt folkehelsearbeid. Les meir…