Barnehagane i Fjell set fokus på mobbing

Barnehagetilsette i kultursalen
Barnehagetilsette i kultursalen

Tysdag var 100 barnehagetilsette samla i kultursalen i Fjell rådhus for å sette fokus på mobbing i barnehagane. Som ein del av TRYGG I FJELL-prosjektet – ei intensivering av arbeid mot mobbing på alle område i Fjell kommune – tar vi no tak i dei yngste barna.

Dette var den andre storsamlinga for barnehagetilsette, i tillegg tilat det har vore fleire samlingar der styrarane har drøfta korleis ein kan førebyggje, avdekke og handtere mobbing og krenkande åtferd blant dei yngste.

Continue reading

Kunne – ville – våge – stoppe mobbing – på fotballbanen

Frå venstre: Annlaug Trellevik, Jogeir Sognnæs, Brita Engeseth, Åse Samuelson, Inger Anita Skogen, Guttorm Helgøy og Ingvar Landa.
Frå venstre: Annlaug Trellevik, Jogeir Sognnæs, Brita Engeseth, Åse Samuelson, Inger Anita Skogen, Guttorm Helgøy og Ingvar Landa.

TRYGG I FJELL – kommunen sitt sektorovergripande anti-mobbeprosjekt – hadde torsdag 26.mars samling på CCB for trenarar og foreldrekontaktar til barn på dei aldersbestemte fotballaga til Nest Sotra / Nordre Fjell. Her var omlag 35 vaksne med på ei innføring i korleis avdekke og handtere mobbing. Prosjektleiinga – Jogeir Sognnæs, Guttorm Helgøy og Ingvar Landa, har planlagt dette delprosjektet saman med FairPlay-koordinatorane i Nest Sotra / Nordre Fjell og representantar frå Fjell idrettsråd og Hordaland idrettskrets.

 

Continue reading