Kurs på Kolltveit skule om mobbing

Guttorm Helgøy underviser
Guttorm Helgøy underviser

I samband med etablering av TRYGG I FJELL, har FAU og Kolltveit skule gått saman om felles kursing av foreldre og tilsette om mobbing.

Ein opplagd Guttorm Helgøy formidla kunnskap og engasjement til omlag 170 personar. Vi vart alle utfordra på refleksjonar rundt vaksenrolla vår, enten vi er heime, på skulen, eller på andre arena. Det handlar om å ha nok kunnskap til å vite kva vi ser, stille spørsmål ved det vi ser, og til å ville og våge handle.

Continue reading

Fjell gjekk heilt til topps

Stolte vinnarar som tok imot prisen seint torsdag kveld. Ordførar Eli Årdal Berland (til høgre) var også med på samlinga i Stjørdal.
Stolte vinnarar som tok imot prisen seint torsdag kveld. Ordførar Eli Årdal Berland (til høgre) var også med på samlinga i Stjørdal.

Klokka 23.40 i kveld utropte tidlegare toppsyklist Dag Otto Lauritzen Fjell til årets beste Lokalsamfunn med MOT.

Prisen vart delt ut på ildsjelsamlinga til MOT i Stjørdal. I grunngjevinga sa Lauritzen mellom anna at det lokale MOT-teamet er sett saman med ulik kompetanse og erfaringar som utfyller kvarandre.

Continue reading