Mobbing gir gevinst

Rettleiar for skulane i Fjell Guttorm Helgøy.
Rettleiar for skulane i Fjell Guttorm Helgøy jobbar mykje med mobbing.

«Mobbing gir gevinst» er overskrifta på eit innlegg Guttorm Helgøy har skrive for Bergens tidende. Guttorm er rettleiar for skulane i Fjell og jobbar mykje med mobbing. Han er og prosjektleiar for Trygg i Fjell, kommunen sitt prosjekt for å skape ei folkebevegelse mot mobbing der alle vaksne tek ansvar for å sjå og å stoppe mobbing.

Les innlegget her.

TRYGG I FJELL – lokalt folkehelsearbeid

SAMLA PÅ EITT BRETT: Arbeidsgruppa for «veiviseren i psykisk helse og livskvalitet – lokalt folkehelsearbeid». (Foto: Irene Wormdahl, NAPHA)

Fjell kommune har delteke i ei arbeidsgruppe nedsett av helsedirektoratet om «veiviser i psykisk helse og livskvalitet – lokalt folkehelsearbeid». Her har d
irektoratet også valt TRYGG I FJELL som eit døme på lokalt folkehelsearbeid. Les meir…

Løypemelding TRYGG I FJELL

TRYGG I FJELL har vore operativt sidan Februar 2014. Vi ønskjer å informere om kvar vi står no i dette arbeidet med tanke på dei ulike tiltaka, pilotane og handlingsplanane vi har. Dei konkrete områda vi vil komme inn på her vil vere:

  • Arbeidet med digitale verkty som nettside, facebookside, webmodell og tiltakspyramide mot mobbing.
  • Arbeidet mot mobbing i private og kommunale barnehagar.
  • Samarbeidet med vidaregåande skule på Bildøy og i Sund.
  • Piloten innan idrett i samarbeid med Hordaland idrettskrets, Fjell idrettsråd og idrettslaga Nest-Sotra og Nordre Fjell.
  • Samarbeidet med KFU og FAU med tanke på foreldra si deltaking i arbeidet mot mobbing.
  • Arbeidet med å vidareutvikle kvaliteten i mobbearbeidet i skulane og vurdering av beredskapsteam mot mobbing.

Continue reading

Kurs på Kolltveit skule om mobbing

Guttorm Helgøy underviser
Guttorm Helgøy underviser

I samband med etablering av TRYGG I FJELL, har FAU og Kolltveit skule gått saman om felles kursing av foreldre og tilsette om mobbing.

Ein opplagd Guttorm Helgøy formidla kunnskap og engasjement til omlag 170 personar. Vi vart alle utfordra på refleksjonar rundt vaksenrolla vår, enten vi er heime, på skulen, eller på andre arena. Det handlar om å ha nok kunnskap til å vite kva vi ser, stille spørsmål ved det vi ser, og til å ville og våge handle.

Continue reading