Om oss

«Å stoppe mobbing krev innsats frå alle i Fjell».

Målsettinga for Trygg i Fjell er å førebygge og å redusere omfanget av mobbing generelt i Fjell kommune – og å sikre at mobbing blir avdekka og handtert godt av alle som er i relasjon til barn og unge.

I handlingsprogrammet for 2014 til 2017 er dette formulert som å «intensivera arbeidet mot mobbing» (punkt 67).

Fjellsamfunnet må både ha ein nullvisjon om – og ein nulltoleranse for – mobbing.

Mandat

  • Sikre og vidareutvikle kvaliteten i mobbearbeidet i skulane
  • Utvikle og implementere ein «Fjell-modell» i arbeidet mot mobbing
  • Møte ”systema” utanfor skulen med tryggleik på skulens eigen kompetanse

Visjon

Lokalmiljø og fagmiljø i Fjell kjenner kvarandre og samarbeider i arbeidet mot mobbing og for eit trygt miljø for barn og ung

Slagord

KUNNE – VILLE – VÅGE – HANDLE

Relaterte dokument