Bidragsytarar

Ole Roger Vestøyl
Bruk Hue
Bruk Hue er Norges største skoleturné mot nettmobbing. De reiser rundt til ungdomsskoler (8.-10.trinn) og barneskoler (6. og 7.trinn) i hele Norge med sitt Bruk Hue-foredrag. De går rett inn i barn og unges netthverdag med konkrete eksempler og praktiske råd for å komme den digitale mobbingen til livs. Målet er å bekjempe digital mobbing blant barn og unge.
Kjetil frå Kjetil og Kjartan «Kjetil og Kjartans tips mot mobbing»
På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og i samarbeid med mobbeforskere har Kjetil og Kjartan laget 9 tips til elever om hvordan elevene kan bidra til å minske mobbingen. Forestillingen er en underholdenede gjennomgang av disse tipsene.
Marco  Elsafadi
Relasjonshøvding
Marco holder foredrag for næringsliv og det offentlige – ofte med fokus på hvordan vi oppnår trivsel og arbeidsglede. Han er opptatt av hvordan vi oppnår gode relasjoner og av medarbeiderens ansvar for å skape et godt arbeidsmiljø.
Aleksander Solaat Rødland Har tidlegare fortalt offentleg om sine erfaringar som mobbeutsett på Askøy. Jobber som produktleder for Microsoft, og er anerkjent som Microsoft Most Valuable Professional i Surface-segmentet.
Erik Hanøy Kjent bergensk radiostemmesom fram til 2016 – jobbet for NRK Hordaland. Hanøy har vært fast spaltist i Bergens Tidendes magasin Bonansa. I 2016 sto Hanøy fram i media som både mobber og mobbeoffer
Inger Anita Skogen Nordre Fjell idrettslag som
Fairplay-koordinator og Trygg i Fjell ansvarlig
Marianne C. Gjerstad Jobber Rettleiingsteamet for barnehagar i Fjell kommune, og er ein av prosjektleiarane i Trygg i Fjell.
Jan Tommy Fosse Leiar for kommunalt foreldreutval og har engasjert seg sterkt i føresette sin rolle i arbeidet mot mobbing. Har vore med i referansegruppa til TRYGG I FJELL
Anne-Merete Vabø Haugane Rektor på Fjell ungdomskule. Var med i kompetansegruppa til TRYGG I FJELL dei første åra og er opptatt av at skulen og føresette må stå saman i arbeidet mot nettmobbing og netikette.
Nelli Kongshaug Leder for «kors på halsen» På Kors på halsen kan du prate med eller skrive til voksne som er frivillige i Røde Kors. De hører på det du har å si og hjelper deg om du vil. Tilbudet er helt anonymt og  gratis.
Monica Mørk Politioverbetjent. Har vore leiar for det førebyggande arbeidet ved Sotra, Askøy og Øygarden lennsmannsdistrikt i mange år.
Kjellaug Tonheim Tønnesen Rådgiver i barnevakten.  Barnevakten er en organisasjon som gir råd om barn og medier. De vil at barn og unge skal kunne bruke mediene på en trygg og bevisst måte. Visjonen er: Trygghet og medieglede!
Mari Kristine Morberg Mobbeombod Hordaland fylkeskommune.  Mobbeombud for lærlinger og elever i videregående opplæring i Hordaland. Stillinga er en del av et nasjonalt prøveprosjekt med mobbeombud i fire fylker. Hovedoppgaven er å sørge for at elever og lærlinger har et godt psykososialt miljø på skolen eller i lærebedrift.
Andrè Baraldsnes Regionalt kompetansesenter for barn og unges psykiske helse. Kontaktperson for Olweusprogrammet mot mobbing og antisosial atferd.
Jannicke Nordbø Er mor til ein elev som vart utsett for mobbing.
Synne Hall Arnøy
Rosa Kompetanse
Rosa kompetanse er et kompetansemiljø som tilbyr faglig bistand og undervisning om kjønns- og seksualitetsmangfold til helsevesenet, barnevernet, skolesektoren, politi- og påtalemyndighet, samt bedrifter. Er organisert som en fagavdeling i FRI og er finansiert av henholdsvis Helsedirektoratet, Bufdir, Utdanningsdirektoratet og Politidirektoratet.
Ingrid Lund Ingrid Lund er førsteamanuensis i pedagogikk ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Agder. Hun er en aktiv foredragsholder for fylker, kommuner, skoler og barnehager. Hun var prosjektleder for «hele barnet, hele løpet», forskning på mobbing i barnehagen.
Tove Flack Tove Flack er ansatt ved Læringsmiljøsentereti Stavanger og har forsket i en årrekke på skjult mobbing. Hun definerer mobbing som fysisk eller psykisk krenkelse, jevnlig og over tid.
Solveig Melstveit Styrar i Bildøy barnehage. Har vore sterkt engasjert i arbeidet med implementering av mobbetiltak i barnehagane.
Ørjan Espevoll Foreldrerepresentant i Bildøy barnehage. Har vore sterkt engasjert i føresette si rolle i arbeidet mot mobbing og krenkingar i barnehagen. Har vore med i referansegruppa i TRYGG I FJELL.
Anne Kristine Aas Seniorrådjevar og prosjektleiar for Hordaland idrettskrets, med ansvar for antidoping, treningskontaktarbeid og utvikling av idrettsråda.
Guttorm Helgøy Rektor på Gangstø ressurssenter. Har bistilling på Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger. Har vore sentral i opplæring om mobbing i Fjell kommune og er ein av prosjektleiarane i TRYGG I FJELL