Category Archives: Barn/unge

Felles kursdag for fagarbeidarar og assistentar i skule og SFO

Bilete frå planleggingsdagenMåndag 12. september var assistentar, barne- og ungdomsarbeidarar, lærlingar og SFO-leiarar i Fjell kommune, samla til ein annleis kursdag. Programmet for dagen var todelt.

Guttorm Helgøy tok eit lydhøyrt publikum vidare til del 3 i kursrekka i den viktige satsinga mot mobbing i kommunen vår, «Trygg i Fjell».

Her kan du lesa og sjå fleire bilete frå planleggingsdagen.

Kveldsskule med nettvett

Etter foredraget var det gruppearbeid der foreldre og barna saman snakka om nettvett.Tysdag kveld var 38 femteklassingar (a og b) på Foldnes skule på skulebenken i gymnastikksalen. Saman med eit 60-tals foreldre var tysdagskvelden ei markering for starten av eit fireårig samarbeid mellom Barnevakten og Trygg i Fjell/Fjell kommune.

Saman med Barnevakten skal elevar, foreldre og lærarar sjå på korleis ein kan handtera utfordringane barna og dei unge møter på nettet. Femte og åttande klasse på alle skulane i Fjell, inklusive Danielsen skule, skal gjennomføra kveldsskulekonseptet. Avtalen med Barnevakten gjeld fram til utgangen av 2019.

Les meir om oppstarten av samarbeidet.

Mobbing gir gevinst

Rettleiar for skulane i Fjell Guttorm Helgøy.
Rettleiar for skulane i Fjell Guttorm Helgøy jobbar mykje med mobbing.

«Mobbing gir gevinst» er overskrifta på eit innlegg Guttorm Helgøy har skrive for Bergens tidende. Guttorm er rettleiar for skulane i Fjell og jobbar mykje med mobbing. Han er og prosjektleiar for Trygg i Fjell, kommunen sitt prosjekt for å skape ei folkebevegelse mot mobbing der alle vaksne tek ansvar for å sjå og å stoppe mobbing.

Les innlegget her.

Løypemelding TRYGG I FJELL

TRYGG I FJELL har vore operativt sidan Februar 2014. Vi ønskjer å informere om kvar vi står no i dette arbeidet med tanke på dei ulike tiltaka, pilotane og handlingsplanane vi har. Dei konkrete områda vi vil komme inn på her vil vere:

  • Arbeidet med digitale verkty som nettside, facebookside, webmodell og tiltakspyramide mot mobbing.
  • Arbeidet mot mobbing i private og kommunale barnehagar.
  • Samarbeidet med vidaregåande skule på Bildøy og i Sund.
  • Piloten innan idrett i samarbeid med Hordaland idrettskrets, Fjell idrettsråd og idrettslaga Nest-Sotra og Nordre Fjell.
  • Samarbeidet med KFU og FAU med tanke på foreldra si deltaking i arbeidet mot mobbing.
  • Arbeidet med å vidareutvikle kvaliteten i mobbearbeidet i skulane og vurdering av beredskapsteam mot mobbing.

Continue reading

Fjell gjekk heilt til topps

Stolte vinnarar som tok imot prisen seint torsdag kveld. Ordførar Eli Årdal Berland (til høgre) var også med på samlinga i Stjørdal.
Stolte vinnarar som tok imot prisen seint torsdag kveld. Ordførar Eli Årdal Berland (til høgre) var også med på samlinga i Stjørdal.

Klokka 23.40 i kveld utropte tidlegare toppsyklist Dag Otto Lauritzen Fjell til årets beste Lokalsamfunn med MOT.

Prisen vart delt ut på ildsjelsamlinga til MOT i Stjørdal. I grunngjevinga sa Lauritzen mellom anna at det lokale MOT-teamet er sett saman med ulik kompetanse og erfaringar som utfyller kvarandre.

Continue reading