Beredskapsteam

for psykososialt arbeid i Fjell kommune


Korleis ta kontakt med oss

Føresette:

 • Føresette til barn i skulealder tar kontakt på 916 30 591 / 971 010 24 i kontortida.
 • Føresette til barnehagebarn tar kontakt på 932 96 279.

Skule og barnehage:

Beredskapsteamet skal:

 • jobbe med barnehagar og skular i Fjell
 • vere tilgjengeleg for direkte oppfølging i mobbesakar i samarbeid med skule/barnehage – dette kan innebere rettleiing i høve samtalar og observasjonar, dialogstøtte og deltaking i samarbeidsmøter
 • drive kompetanseheving innan avdekking og handtering av mobbing

Beredskapsteamet består av:

 • Elisabeth Andreassen, PPT
 • Marianne Callan Gjerstad, Rettleiarteam barnehage
 • Elisabeth Handal, Helsesøster
 • Elin Bjerke, Gangstø ressurssenter
 • Merete Nilssen, PPT
 • Hege Stahl, Rettleiarteam skule / Gangstø ressurssenter
 • Jorunn Tyldum, Rettleiarteam skule/ Gangstø ressurssenter

Foreldre og barnehage/skule kan ta direkte kontakt med beredskapsteamet. Normalt vil foreldre som ikkje har tatt opp bekymringa si med skule eller barnehage bli rettleia i korleis dei kan ta dette opp med barnehagen/skulen.