Beredskapsteam

for psykososialt arbeid i Fjell kommune

 tryggifjell@fjell.kommune.no
 941 50 791

Beredskapsteamet skal:

  • jobbe med barnehagar og skular i Fjell
  • vere tilgjengeleg for direkte oppfølging i mobbesakar i samarbeid med skule/barnehage – dette kan innebere rettleiing i høve samtalar og observasjonar, dialogstøtte og deltaking i samarbeidsmøter
  • drive kompetanseheving innan avdekking og handtering av mobbing

Beredskapsteamet består av:

  • Elisabeth Andreassen, PPT
  • Marianne Callan Gjerstad, Rettleiarteam barnehage
  • Elisabeth Handal, Helsesøster
  • Elin Bjerke, Gangstø ressurssenter
  • Merete Nilssen, PPT
  • Hege Stahl, Rettleiarteam skule / Gangstø ressurssenter
  • Jorunn Tyldum, Rettleiarteam skule/ Gangstø ressurssenter

Foreldre og barnehage/skule kan ta direkte kontakt med beredskapsteamet. Normalt vil foreldre som ikkje har tatt opp bekymringa si med skule eller barnehage bli rettleia i korleis dei kan ta dette opp med barnehagen/skulen.