Beredskapsteam

for psykososialt arbeid i Fjell kommune

 tryggifjell@fjell.kommune.no
 941 50 791*

*Telefonen er normalt ikkje betjent utover vanleg arbeidstid, men vi vil ringe tilbake så snart som mogleg.

Beredskapsteamet skal:

 • jobbe med barnehagar og skular i Fjell
 • vere tilgjengeleg for direkte oppfølging i mobbesakar i samarbeid med skule/barnehage – dette kan innebere rettleiing i høve samtalar og observasjonar, dialogstøtte og deltaking i samarbeidsmøter
 • drive kompetanseheving innan avdekking og handtering av mobbing

Beredskapsteamet består av:

 • Elisabeth Andreassen, PPT
 • Gjertrud Ekerhovd, Kommunepsykolog
 • Marianne Callan Gjerstad, Rettleiarteam barnehage
 • Elisabeth Handal, Helsesøster
 • Guttorm Helgøy, Rettleiarteam skule/Gangstø ressurssenter
 • Merete Nilssen, PPT
 • Hege Stahl, Rettleiarteam skule / Gangstø ressurssenter
 • Jorunn Tyldum, Rettleiarteam skule/ Gangstø ressurssenter

Foreldre og barnehage/skule kan ta direkte kontakt med beredskapsteamet. Normalt vil foreldre som ikkje har tatt opp bekymringa si med skule eller barnehage bli rettleia i korleis dei kan ta dette opp med barnehagen/skulen.

Frå venstre: Guttorm, Elisabeth, Jorunn, Merete, Hege, Marianne.
Frå venstre: Guttorm, Elisabeth, Jorunn, Merete, Hege, Marianne.