Author Archives: Jogeir

To dagar med Sameer Hinduja

14. og 15 februar hadde Trygg i Fjell besøk av Sameer Hindua.  Her kjem ein videorapport frå besøket.

Hinduja var først «key-note speaker» på konferansen «Landsbyen – saman mot mobbing» på Sotra Arena.

Seinare same dag vitja han klasse 9a på Fjell ungdomsskule.

Dagen etter var han hovudperson på ein workshop i Bergen der Trygg i Fjell hadde samla lokale og nasjonale fagmiljø, samt elevar frå ungdomstrinn og vidaregåande for å drøfte digital mobbing.

Les meir:

Fagseminar om oppfølging etter mobbing

Denne veka har 5 representantar frå Fjell vore i Oslo på fagseminar om oppfølging etter mobbing.

Frå venstre: Jogeir Sognnæs, Elisabeth Handal, Gjertrud Ekerhovd, Marianne C. Gjerstad og Anita Skibenes.

Læringsmiljøsenteret var ansvarleg for seminaret, på oppdrag frå Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet. Seminaret vart arrangert som ei oppfølging av rapportane «Å bli utsatt for mobbing – en kunnskapsoppsummering om konsekvenser og tiltak» og «Å ivareta barn og unge som har blitt utsatt for mobbing – erfaringsbasert kunnskap om utforming og organisering av tiltak«.

Begge rapportane er laga i eit samarbeid mellom Læringsmiljøsenteret og RKBU-Vest. Continue reading