Author Archives: Fredrik

Etablerer beredskapsteam for psykososialt arbeid

Her er fem medlemer i beredskapsteamet og ordførar Marianne Sandahl Bjorøy som også var til stades då teamet vart presentert. Frå venstre; Jogeir Sognnæs, Marianne Gjerstad, Guttorm Helgøy, Jorunn Tyldum, Ingvar Landa og ordføraren. Gjertrud Ekerhovd (kommunepsykolog), Lovise Armond (helsesøster) og Merete Nilssen (PPT) var ikkje til stades ved presentasjonen av beredskapsteamet.
Frå venstre; Jogeir Sognnæs, Marianne Gjerstad, Guttorm Helgøy, Jorunn Tyldum, Ingvar Landa og ordførar Marianne Sandahl Bjorøy. Gjertrud Ekerhovd (kommunepsykolog), Louise Armond (helsesøster) og Merete Nilssen (PPT) var ikkje til stades ved presentasjonen av beredskapsteamet.

Med verknad frå første april vert det etablert beredskapsteam for psykososialt arbeid i Fjell kommune.

Fire av dei sju medlemane var til stades då beredskapsteamet vart presentert for Vestnytt. Ordførar Marianne Sandahl Bjorøy var også til stades for å høyre om beredskapsteamet og TRYGG I FJELL-arbeidet.

Dette teamet skal retta arbeidet inn mot barnehagar og skular i Fjell og vera tilgjengeleg for direkte oppfølging av mobbesaker i samarbeid med skule og barnehage. Utvalet er samansett av rettleiarteam skule, rettleiarteam barnehage, kommunepsykolog, helsesøster og PPT (pedagogisk-psykologisk teneste).
Continue reading

Løypemelding TRYGG I FJELL

TRYGG I FJELL har vore operativt sidan Februar 2014. Vi ønskjer å informere om kvar vi står no i dette arbeidet med tanke på dei ulike tiltaka, pilotane og handlingsplanane vi har. Dei konkrete områda vi vil komme inn på her vil vere:

  • Arbeidet med digitale verkty som nettside, facebookside, webmodell og tiltakspyramide mot mobbing.
  • Arbeidet mot mobbing i private og kommunale barnehagar.
  • Samarbeidet med vidaregåande skule på Bildøy og i Sund.
  • Piloten innan idrett i samarbeid med Hordaland idrettskrets, Fjell idrettsråd og idrettslaga Nest-Sotra og Nordre Fjell.
  • Samarbeidet med KFU og FAU med tanke på foreldra si deltaking i arbeidet mot mobbing.
  • Arbeidet med å vidareutvikle kvaliteten i mobbearbeidet i skulane og vurdering av beredskapsteam mot mobbing.

Continue reading

Kurs på Kolltveit skule om mobbing

Guttorm Helgøy underviser
Guttorm Helgøy underviser

I samband med etablering av TRYGG I FJELL, har FAU og Kolltveit skule gått saman om felles kursing av foreldre og tilsette om mobbing.

Ein opplagd Guttorm Helgøy formidla kunnskap og engasjement til omlag 170 personar. Vi vart alle utfordra på refleksjonar rundt vaksenrolla vår, enten vi er heime, på skulen, eller på andre arena. Det handlar om å ha nok kunnskap til å vite kva vi ser, stille spørsmål ved det vi ser, og til å ville og våge handle.

Continue reading

Fjell gjekk heilt til topps

Stolte vinnarar som tok imot prisen seint torsdag kveld. Ordførar Eli Årdal Berland (til høgre) var også med på samlinga i Stjørdal.
Stolte vinnarar som tok imot prisen seint torsdag kveld. Ordførar Eli Årdal Berland (til høgre) var også med på samlinga i Stjørdal.

Klokka 23.40 i kveld utropte tidlegare toppsyklist Dag Otto Lauritzen Fjell til årets beste Lokalsamfunn med MOT.

Prisen vart delt ut på ildsjelsamlinga til MOT i Stjørdal. I grunngjevinga sa Lauritzen mellom anna at det lokale MOT-teamet er sett saman med ulik kompetanse og erfaringar som utfyller kvarandre.

Continue reading