Trygg i Fjell møtte representantar for kyrkja

Representantar for kyrkja i Fjell hadde fredag sitt første møte med TRYGG I FJELL. Dette er starten på samarbeidet for å sette arbeidet mot mobbing på dagsorden i konfirmasjonsundervisninga. I arbeidsgruppa ...
Les Meir

Regjeringa legg fram forslag til tiltak mot mobbing

Av mange positive tiltak som kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen la fram i dag, vil vi framheve forslaget om at styrka kompetanse og målretta innsats også skal gjelda for barnehagane; at ...
Les Meir

Etablerer beredskapsteam for psykososialt arbeid

Med verknad frå første april vert det etablert beredskapsteam for psykososialt arbeid i Fjell kommune. Fire av dei sju medlemane var til stades då beredskapsteamet vart presentert for Vestnytt. Ordførar ...
Les Meir

Mobbing gir gevinst

«Mobbing gir gevinst» er overskrifta på eit innlegg Guttorm Helgøy har skrive for Bergens tidende. Guttorm er rettleiar for skulane i Fjell og jobbar mykje med mobbing. Han er og ...
Les Meir

TRYGG I FJELL – lokalt folkehelsearbeid

Fjell kommune har delteke i ei arbeidsgruppe nedsett av helsedirektoratet om «veiviser i psykisk helse og livskvalitet – lokalt folkehelsearbeid». Her har d irektoratet også valt TRYGG I FJELL som ...
Les Meir

Løypemelding TRYGG I FJELL

TRYGG I FJELL har vore operativt sidan Februar 2014. Vi ønskjer å informere om kvar vi står no i dette arbeidet med tanke på dei ulike tiltaka, pilotane og handlingsplanane ...
Les Meir
Loading...