Storsamlingane «Saman mot mobbing» er i gang

Ole Roger Vestøyl i Bruk Hue fekk god kontakt med dei 1 100 sjette- og sjuandeklassingane som var samla i Sotra Arena klokka halv ti i dag. Seinare på dagen ...
Les Meir

Saman mot mobbing – arrangement 15. og 16. februar

TRYGG I FJELL inviterer til to dagar SAMAN MOT MOBBING. 16. FEBRUAR 2017 - KL 08.30 TIL 15.00 – SOTRA ARENA Med bl.a.: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, Rosa Kompetanse, Ingrid ...
Les Meir

Foreldrekveld om mobbing

Administrasjon og FAU på Knappskog skule arrangerte onsdag kveld ein foreldrekveld om mobbing. Guttorm Helgøy frå Trygg i Fjell leverte eit engasjerende og verknadsfullt foredrag om korleis skule og foreldre ...
Les Meir

Felles kursdag for fagarbeidarar og assistentar i skule og SFO

Måndag 12. september var assistentar, barne- og ungdomsarbeidarar, lærlingar og SFO-leiarar i Fjell kommune, samla til ein annleis kursdag. Programmet for dagen var todelt. Guttorm Helgøy tok eit lydhøyrt publikum ...
Les Meir

Kveldsskule med nettvett

Tysdag kveld var 38 femteklassingar (a og b) på Foldnes skule på skulebenken i gymnastikksalen. Saman med eit 60-tals foreldre var tysdagskvelden ei markering for starten av eit fireårig samarbeid ...
Les Meir

Utdanningsdirektoratet med ny heimeside om mobbing

Nullmobbing.no er ei heimeside om mobbing for barn, unge og føresette. Det er Utdanningsdirektoratet som står bak heimesida. Nettsida er eit av mange verkemiddel som er viktige i kampen mot ...
Les Meir
Loading...